How to Create Successful Business Models

3995 kr5995 kr

Clear

Affärsmodellen som strategisk framgångsfaktor

Framgångsrik affärsutveckling handlar idag mycket om att översätta marknadens affärslogik (såsom aktuella förutsättningar, spelregler och utmaningar eller teknik, kundpreferenser och lagstiftning m.m.) till attraktiva erbjudanden i en väldesignad affärsmodell.

Som exempel på framgångsrika affärsmodeller lyfts ofta företag som Google, Gillette, Apple, Ikea och Spotify fram. Gemensamt är att styrkan i första hand ligger i affärslogiken, d.v.s. hur man designat och exekverat sin affär, snarare än i exempelvis ett tekniskt försprång eller ett patent.

Affärsmodellen som verktyg för modern affärsutveckling

För att säkerställa långsiktigt hållbar konkurrenskraft, tillväxt och lönsamhet på dagens snabbrörliga marknader (och som därmed kräver intelligent affärsutveckling som löpande process) är det avgörande att utveckla ett strukturerat ramverk med en gemensam intern spelplan och ett gemensamt språkbruk.

Kursen ger dig djupare kunskap om:

 • Affärsmodellen som verktyg för modern affärsutveckling – modell, metod och ramverk
 • Affärsmodellen som strategisk framgångsfaktor – hur du översätter marknadens affärslogik till en framgångsrik affärsmodell
 • Affärsarkitektur och affärsstrategi – helhetsförståelse för den struktur som omger affärsmodellen och hur olika delar interagerar

Kursen ger dig dessutom mängder med konkreta, inspirerande och verklighetsbaserade case som illustration på framgångsfaktorer och fallgropar.

Sagt av tidigare deltagare:

”Stor inspiration och stort värde för pengarna. Mycket intressant och jag fick en djupare förståelse och mer fokus på affärsmodellen och hur man tillämpar den på sitt egna företag”

“Bra presentatörer och exempel. Innehållet uppfyllde de löften som gavs i utbildningsbeskrivningen.

“Otroligt bra… massor av exempel från verkliga livet! Bra gjort!”

Tidigare deltagare ger kursen genomsnittsbetyget 4,3 och båda lärarna får 4,6 (av 5 möjliga)!

Kurspaketet består av två delar

 1. Onlinebaserade självstudier som syftar till att ge dig djup kunskap och förståelse för såväl kursens teoretiska innehåll samt genomgång av case, verktyg och metoder samt ge dig tillgång till övningar, mallar och presentationsmaterial
 2. Praktisk workshop i helklass som ger dig och gruppen möjlighet att öva, diskutera, lära av andra och förbereda er för genomförande i era egna verksamheter

Modern mixad pedagogik

Vi är alla olika, vi lär oss på olika sätt, vi har olika ambitionsnivå och olika mycket tid. För att maximera flexibilitet och säkerställa att hänsyn tas till din ambitionsnivå så kan du själv välja hur kursens struktur ska se ut för just dig. Kursen varvar ett flertal olika pedagogiska metoder för att maximera inlärning, flexibilitet och en blandning mellan teori och praktik. Vi varvar onlinebaserade självstudier med praktisk tillämpning i helklass och förberedelse för genomförande i din organisation.

Språk

Eftersom området strategisk affärsutveckling i allt väsentligt är en internationell disciplin och eftersom utvecklingen av området ofta sker i multinationella bolag så är onlinekursen på engelska.

Den lärarledda workshopen sker på svenska.

Alternativ 1: Endast onlinekurs

Du som vill ha god kunskap och förståelse för ämnesområdet men som inte har ett direkt behov av att förbereda dig för implementering genom praktiska övningar i lärarledd workshop i helklass väljer att endast registrera dig för onlinekursen.

Alternativ 2: Onlinekurs plus workshop

Du som vill lära dig kursinnehållet på djupet, öva praktiskt och förbereda dig för implementation i din egen organisation väljer att anmäla dig till såväl onlinekurs som praktisk workshop med kursens lärare i helklass.

Onlinekursens disposition:

Introduction to the course and presentation of the team of instructors.

 • Lesson 1: Business Architecture & Business Models – a New Way to View the World [45 minutes]
 • Lesson 2: Three Inspirational Business Model Stories [30 minutes]
 • Lesson 3: Business Strategy [85 minutes]
 • Lesson 4: The Business Model [35 minutes]
 • Lesson 5: Business Model Analysis [58 minutes]
 • Session 6: Evaluation, Diploma & Your Next Step

Onlinekursens struktur

Varje lektion i kursen består av:

 • Översikt, bakgrund och lektionens mål och syfte
 • En eller flera lektionsfilmer som går igenom lektionens huvudsakliga kompetensinnehåll med teoretiska genomgångar och praktiska exempel från verkligheten
 • Nedladdningsbar dokumentation
 • Till lektionen hörande metoder, verktyg och mallar
 • Varje lektion avslutas med ett kunskapstest/quiz
 • Kursen avslutas med en samlad övningsbank, utvärdering och diplom

Lektionsfilmerna i denna onlinekurs omfattar drygt 4 timmar. Därtill bör du räkna med ytterligare 8 timmar för att genomföra praktiska övningar, quiz och annan rekommenderad läsning.

Kursen motsvarar två dagars lärarledd undervisning. Efter godkänd kurs så erhåller du ett kursintyg.

Praktisk workshop 26 januari 2017 mellan kl. 09:00-12:00

Den andra delen av kurspaketet utgörs av en praktisk workshop i helklass som syftar till att låta deltagarna praktiskt använda de verktyg som valt ut. Workshopen leds av kursens lärare. Kursens workshop sker den 26 januari 2017 mellan kl. 09:00-12:00 i Edlegios lokaler i centrala Stockholm.
Inbjudan till workshopen skickas till alla kursdeltagare under december/januari.

Workshopens övergripande agenda:

 • 09:00 Välkommen och introduktion
 • 09:10 Presentation av gruppen
 • 09:20 Praktiska övningar och grupparbeten och diskussioner med fokus på ett antal av de verktyg och metoder som du lärt dig i onlinekursen
 • 12:00 Workshopen avslutas.

Lärare

Linus Malmberg är affärsarkitekt, vd och grundare av Cordial. Linus har arbetat med strategi- och organisationsutveckling sedan 1995. Med Cordial skapades en plattform för en modern managementrådgivare som nu leder utvecklingen kring affärsarkitektur och affärsmodeller i Norden.

Björn-Erik Willoch är affärsarkitekt och senior advisor på Cordial. Björn-Erik har lång internationell erfarenhet som managementrådgivare. Han var global konsultchef på Capgemini och dessförinnan dess nordenchef. Björn-Erik var en av de mest tongivande BPR-pionjärerna under 1990-talet då han också ledde och byggde upp Ernst & Youngs managementkonsultverksamhet i Norden.

Målgrupp

Målgruppen för utbildningen är exempelvis vd, ledningsgrupper, sälj- eller marknadschef, affärsutvecklare, verksamhetsledare, CIO, CTO, IT-chefer, IT- och verksamhets-arkitekter, management- respektive IT-konsulter, investerare, riskkapitalister eller andra med en strategisk roll i verksamheten.

Priser & rabatter

Ordinarie pris för onlinekursen är 3995 kr exkl moms.

Ordinarie pris för onlinekurs plus workshop är 5995 kr exkl moms.

Rabatt på onlinekurs

Vid anmälan till onlinekursen senast 1 december får du 1000 kr rabatt och betalar endast 2995 kr exkl moms. Ange koden BMO1000 i rutan för Coupon vid köp i webbutiken så dras rabatten av automatiskt.

Rabatt på hela kurspaketet (onlinekurs + workshop)

Vid anmälan till hela kurspaketet (onlinekurs plus workshop) senast 1 december får du 1000 kr rabatt och betalar endast 4995 kr exkl moms. Ange koden BMW1000 i rutan för Coupon vid köp i webbutiken så dras rabatten av automatiskt.

Om ni är fler på företaget som vill gå kursen så kan vi erbjuda grupprabatter. Kontakta Edlegio via e-post eller telefon för att få kostnadsförslag och boka din grupp.