Please sign up for the course before starting the lesson.

1. Introduktion – varför bygga team? 2. Fem steg till effektiva team 3. Psychological Safety 4. Drar nytta av olikheter 5. Tar verkliga beslut 6. Hålla ansvar, realisera syfte och mål 7. Sammanfattning och avslutning 8. Utvärdering och diplom Bakgrund Den avslutande lektionen sammanfattar de viktigaste teoretiska insikterna och de viktigaste lärdomarna. Du får också […]

Back to: Moderna team som löser komplexa utmaningar
0
EdlegioEdlegio