Please sign up for the course before starting the lesson.

Introduktion till kursen 1. Dynamisk förmåga 2. Förnyelseinriktad organisation 3. Öppen innovationsmodell 4. Dual organisation 5. Individen i centrum 6. Systemansats Sammanfattning och utvärdering Sammanfattning och utvärdering I detta avsnitt sammanfattar vi managementmodellens sex pelare och avslutar med en övning som inkluderar alla aspekter av modellen och som vi rekommenderar att du genomför tillsammans med […]

Back to: Management & Digital Disruption
0
EdlegioEdlegio