Please sign up for the course before starting the lesson.

Kursöversikt 1. Introduktion 2. Beteendeanalys 3. Juridisk analys 4. Finansiell analys 5. Rapportering 6. Avslutande test 7. Utvärdering Chatta med andra Avslutande skriftligt test i varumärkesvärdering För att säkerställa att du tillägnat dig de centrala pedagogiska poänger som denna kurs förmedlade ska du genomföra nedanstående skriftliga test som består av frågor med öppna fritextsvar. Vi vill att du ger […]

Back to: Grundkurs i varumärkesvärdering
0
EdlegioEdlegio