Please sign up for the course before starting the lesson.

Introduktion till kursen 1. Dynamisk förmåga 2. Förnyelseinriktad organisation 3. Öppen innovationsmodell 4. Dual organisation 5. Individen i centrum 6. Systemansats Sammanfattning och utvärdering Bakgrund En modern öppen innovationsmodell bygger på ett i det närmaste gränslöst flöde av kompetens, idéer, F&U, projekt och kapital m.m mellan den egna organsationen och andra näraliggande aktörer i den omgivande […]

Back to: Management & Digital Disruption
0
EdlegioEdlegio