Please sign up for the course before starting the lesson.

Bakgrund Avsnitt 7 är en sammanfattning av alla sex lektioner och ger dig en översiktlig repetition av de delar vi gått igenom under kursen. Syfte och mål Syftet med sammanfattningen är att ge dig som deltagare en koncentrerad genomgång av de begrepp, teorier och modeller som diskuterats och hanterats i de sex föregående lektionerna. 7.0 Sammanfattning av kursen […]

Back to: Systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete i kommunal förvaltning
0
EdlegioEdlegio