Please sign up for the course before starting the lesson.

Bakgrund Lektion 3 innehåller två delar som tar upp hur du lägger upp ett strukturerat förbättringsarbete. Den första delen av lektionen fokuserar på det kontinuerliga förbättringsarbetet medan den andra delen av lektionen har ett fokus på det förbättringsarbete som bedrivs i projektform. Syfte och mål Det huvudsakliga syftet med lektionen är att ge dig förståelse för, och […]

Back to: Systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete i kommunal förvaltning
0
EdlegioEdlegio