Please sign up for the course before starting the lesson.

Bakgrund Lektion 2 är i huvudsak uppdelad i två delar som dels berör ledningen och ledarna i organisationen och vad de förväntas (och behöver) göra för att lyckas med ett systematiskt förbättringsarbete. Därtill berör vi också den politiska dimensionen där politikernas medverkan i process och verksamhet diskuteras. Syfte och mål Syftet med lektionen är att få djupare […]

Back to: Systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete i kommunal förvaltning
0
EdlegioEdlegio