Please sign up for the course before starting the lesson.

Bakgrund I Certifieringskursens första lektion får du inledningsvis en repetition av varumärkesvärderings ramverk och process, du får också insikt i vad certifieringen innebär. I lektionen framgår också examensarbetets struktur och en detaljerad genomgång av examensarbetets första delmoment. Det individuella examensarbete du ska göra inom ramen för certifieringsprocessen är uppdelat i två (2) delar: Den första […]

Back to: Certifieringskurs i varumärkesvärdering
0
EdlegioEdlegio