0

Edlegio i Konsultguiden

Konsultguiden, Sveriges i särklass mest omfattande ranking av svenska konsultbolag, lyfter fram Edlegios senaste kurs inom team-utveckling och intervjuar kurslärare Per Hugander. Om du tycker att [...]

0

Edlegio i samarbete med SAS Institute 

Edlegio och SAS Institute har tecknat ett avtal om såväl svenskt som nordiskt samarbete kring onlineutbildning inom ämnesområdet analytics. Som ett steg i detta samarbete lanseras nu kursen [...]