Edlegio - eLearning

Vilken tung affärskompetens
vill du lära dig idag?

Kvalificerad affärskunskap online - vidareutbildning och inspiration inom
affärsorienterade ämnesområden med fokus på tillämpning och implementation

Se våra kurser »

Kvalificerad affärskunskap online

Utveckla din kompetens inom affärsorienterade ämnesområden
med fokus på tillämpning och implementation

Tillämpad kunskap online
– aktuellt i vår kurskatalog

Lärande är ett livslångt åtagande och nyckeln till framgångsrik karriärutveckling.
Edlegio överför affärskompetens från ledande ämnesexperter till kompetensutveckling för professionella målgrupper.

Certifierad Varumarkesvärderare

Moderna Team

Applied Analytics

Managementmodell för en digital era

Strategisk Analys av Big Data

Enterprise Architecture

Product Management

Artikel - Effektiva Konsultteam

Modern mixad pedagogik
– kompetensutveckling på rimliga villkor

Utbildning online ger dig möjligheten att lära ”on demand” – frihet och flexibilitet att ta kurser var du vill, när du vill och på vilken skärm du vill. Vi mixar onlinestudier med lärarledd klassrumsundervisning, workshops, praktiska övningar och tester.

Edlegio ingår i den nordiska mediekoncernen Talentum

Talentum - Logos